Rok 2011

 1. Stravné lístky
 2. Strava
 3. Pedersen 
 4. Toner 
 5. Digi
 6. MPBH
 7. DAKRA 
 8. 3 Profitek
 9. 413 NsP
 10. 912011 Revízia tv
 11. 212013796 voda
 12. 212013880 voda
 13. Orange 3 
 14. 5311 strava
 15. 110084 toner
 16. 110097 toner
 17. 2011002 školenie
 18. 20110219 pranie
 19. 2012011896
 20. 212012068 voda
 21. digi 3
 22. NsP
 23. stravné lístky 3
 24. Tcom 22011 
 25. 1100019
 26. 1600000189
 27. 1622200318 NsP
 28. 2112203348
 29. DIGI 2
 30. KOMUN. POIS.
 31. KVANT
 32. 56/11
 33. 57/11
 34. 58/11
 35. 59/11
 36. 60/11
 37. 61/11
 38. 62/11
 39. 212/10
 40. 63/11
 41. 64/11
 42. 65/11
 43. 66/11
 44. 67/11
 45. 68/11
 46. 69/11
 47. PEDERSEN
 48. PIRKO
 49. POŠTA
 50. PRANIE 12011
 51. PROFITEK 1
 52. ŠKOLA predpl.
 53. Tcom 12011 
 54. 70/11
 55. 71/11
 56. 73/11
 57. 74/11
 58. 75/11
 59. 76/11
 60. 77/11
 61. 78/11
 62. 79/11
 63. 80/11
 64. 81/11
 65. 82/11
 66. 83/11
 67. 84/11
 68. 85/11
 69. 86/11
 70. 87/11
 71. 88/11
 72. 89/11 
 73. 90
 74. 91/11
 75. 92/11
 76. 93/11
 77. jún 2011 
 78. júl 2011
 79. august 2011 
 80. september 2011 
 81. október 2011 
 82. november 2011 
 83. november II. 2011 
 84. december 2011 
 85. január 2012