Školský rok 2017/2018 

Deň otvorených dverí

Rodičovské združenie

Ponuka vzdelávacích aktivít pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ

Oznam pre triedy externého štúdia

Oznam o začiatku školského vyučovania v školskom roku 2017/2018

 

Školský rok 2016/2017

Oznam o opravných skúškach 

Oznam riaditeľa školy  o preškolení absolventov

Elektronická žiacka knižka kniha

Platby za stravné lístky