Školský rok 2017/2018

 

Obrázky Vianoc II, Vôňa slamy a ihličia     18.12. - 20. 12. 2017

Návykové látky                                       12. 12. 2017

Svetový deň ľudských práv                       december 2017

Deň otvorených dverí 2017                       8. 12. 2017

Exkurzia v RÚVZ vo Zvolene                     8. 12. 2017

Obchodovanie s ľuďmi                              7. 12. 2017

Mikuláš deťom a seniorom                        6. 12. 2017

Mikuláš v MŠ Zvolen  2017                        6. 12. 2017

Mikuláš v DSS Zvolen 2017                       5. 12. 2017                     

Stužková IV. A triedy 2017                       18. 11. 2017

Prednáška pre žiakov tretieho ročníka        24. 11. 2017

Stredoškolák 2017 v ZH                            22. 11. 2017

Psychohygiena                                         15. 11. 2017

Zájazd do Osvienčimu                               24. 10. 2017

Finančná gramotnosť                                 16. 10. 2017

Stop šikanovaniu, kyberšikanovanie            16. 10. 2017            

 KOŽAZ 2017

 Vzdelávacia akcia v múzeu                        3. 10. 2017 

 Exkurzia na Okresnom súde vo Zvolene      29. 9. 2017

 Pochod v prírode                                       28. 9. 2017                                

 Deň srdca 2017                                         22. 9. 2017

 Pamätný deň holokaustu                          

 Prednáška o prevencii kriminality                20. 9. 2017

 Prehliadka Légiovlaku                                  8. 9. 2017

 

 

Školský rok 2016/2017 

Objavy a vynálezy, ktoré zmenili náš svet          29. 6. 2017

Exkurzia do ŠLÚ Marína š.p. Kováčová               27. 6. 2017

Exkurzia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici             27. 6. 2017

Správa z mimoškolskej aktivity                         26. 6. 2017

Vzdelávacia aktivita - Finančná gramotnosť        26. 6. 2017

Pochod v prírode: Zvolen - Sliač - Hronsek         20. 6. 2017

Hudba aj ej význam v historickom kontexte          5. 6. a 12. 6. 2017

Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach    31. 5. 2017

Alternatívna vyučovacia hodina dejepisu              15. 5. 2017 

2. vedecká konferencia pôrodných asistentiek       5. 5. 2017

Piata celoslovenská konferencia žiakov stredných zdravotníckych škôl  5. 4. 2017

Deň zdravia 2017                                          7. 4. 2017

Deň narcisov 2017                                         7. 4. 2017

Akcie 6. 4. 2017  Mgr. Gondová

Aj cukor môže chutiť horko                             20. - 24. 3. 2017

Exkurzia do nemocnice AGEL                           15. 3. 2017

Týždeň mozgu                                                14. 3. 2017

Exkurzia v ÚPV v Banskej Bystrici                     14. 3. 2017

Nenič! Nebuď vandal! Spejerstvo.                     13. 3. 2017

2. študentská konferencia

Stužková slávnosť IV. A triedy

Návšteva výstavy v múzeu vo Zvolene               9. 2. 2017 

Zájazd do Viedne                                          16. 12. 2016

Mikuláš v nemocnici                                       6. 12. 2016

Obrázky Vianoc, Koledníci idú ...                    12. 12. 2016 

Obchod s ľuďmi                                                           9. 12. 2016                              

Čo vieš o Európskej únii                                  1. 12. 2016

Mikuláš v DSS vo Zvolene                                6.12. 2016

Problém kyberšikanovania                             21. 11. 2016

Výlet do Vysokých Tatier              

Pustý hrad jeseň 2016                                  25. 10. 2016

Online beseda                                              21. 10. 2016

Finančná gramotnosť                                     17. 10. 2016

Psychohygiena - prednáška                           13. 10. 2016

Právna zodpovednosť a právne vedomie         10. 10. 2016

Exkurzia na okresnom súde v ZV                    30. 9. 2016

Deň srdca                                                    29. 9. 2016

Pamätný deň holokaustu                              september 2016

Študentská kvapka krvi - poďakovanie            27. 9. 2016

Beseda s Tomášom Ulejom                           21. 9. 2016

Čo je múzeum?                                            26. 9. 2016

 

Školský rok 2015/2016

Exkurzia Letecká ZS Banská Bystrica            29. 6. 2016

Akcia II. A triedy                                        28. 6. 2016

Finančná gramotnosť                                  16. - 17. 6. 2016

Alternatívna hodina etickej výchovy               6. 6. - 13. 6. 2016

Dni mesta Zvolen                                       27. 5. 2016

Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach      26. 5. 2016

Exkurzia v Banskej Bystrici                         12. 5. 2016

Pochod v prírode Zvolen - Sliač                   12. 5. 2016

Deň Európy                                              10. 5. 2016

Exkurzia v DSS Záhonok Zvolen                  9. 5. 2016

Pochod v prírode: Zvolen- Hronsek              9. 5. 2016

Spoznávanie pamätihodností mesta Zvolen   9. 5. 2016

Pravda o drogách                                      29. 4. 2016 

Anna Franková - odkaz dejín dnešku           21. 4. 2016

Deň narcisov                                            15. 4. 2016

Zelený objektív                                         14. 4. 2016

Medzinárodný deň bez násilia                     13. 4. 2016

Deň zdravia 2016                                      6. 4. 2016 

Celoslovenská konferencia odboru zdravotnícky asistent      6. 4. 2016

Video z lyžiarskeho zájazdu

Týždeň mozgu                                          16. 3. 2016

Nežite v sladkej nevedomosti                      marec 2016

Exkurzia žiakov 1. ročníka v ÚPV SR            16. 3. 2016

Lyžiarsky zájazd                                       marec 2016        

Študentská kvapka krvi                            23. 2. 2016

Akcia 2. ročníka z DEJ                               23. 2. 2016

Študentská konferencia z ANF                    22. 2. 2016

Vyučovanie metódou CLIL ANJ2                  12. 2. 2016

Video zo školského kola MISS SŠ

Stužková IV. A 2015 - 2016

Stužková IV. B 2015-2016

Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr              22. 12. 2015

Deň otvorených dverí                              11. 12. 2015 

Mikuláš v  DSS vo Zvolene                       7. 12. 2015

Vyučovanie metódou CLIL - NEJ               8. 12. 2015

Vyučovanie metódou CLIL - ANJ               1. 12. 2015 

Mikuláš 2015 v nemocnici                        4. 12. 2015

Mikuláš 2015 v škole                              4. 12. 2015

Burza stredných škôl  2015                      ZH a ZV    

Obchodovanie s ľuďmi                             4. 12. 2015 

Prednáška na tému: Duševná hygiena      11. 11. 2015

Pochod v prírode - Pustý hrad Zvolen        5. 11. 2015

Ako lesníci učia o lese                             27. 10. 2015

Finančná gramotnosť                               26. - 27. 10. 2015

Bezpečnosť na cestách                             8. - 9. 10. 2015

Prevencia kriminality mládeže                  29. - 30. 9. 2015

Kurz ochrany života a zdravia                   23. - 25. 9. 2015

Exkurzia na Okresnom súde vo Zvolene    23. 9. 2015