Akreditácia na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu udelila Akreditáciu na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene.

ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu udelila Erasmus+ Chartu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene.

 

Por. číslo

Termín a miesto uskutočnenia projektu

Názov projektu

Počet účastníkov

 

1.

14. 10.  -  11. 11. 2007

Španielsko - Malaga

 

Kvalita života seniorov v európskych domovoch

dôchodcov   

 

 

7 študent. + ped.dozor

Mgr. J. Suchomelová 

 

2.

 25. 5.  -  22. 6. 2008 

Španielsko - Malaga

 

 Úloha zdravotníckeho asistenta

v zariadeniach drogových závislosti

15 študentov + ped. dozor

Mgr. Denisa Gelienová

Mgr. Mária Víglaská

 

3.

 

26. 10. - 22. 11. 2008

Španielsko - Malaga

 

 Nurse Assistents Practices in the Drug Dependent

Establishment 

 

 

7 študentov + ped. dozor

PhDr. Lýdia Hrivnáková

 

4.

 

2. 3.  - 14. 3. 2009

Španielsko - Malaga

 

 Stredné zdravotnícke vzdelávanie v EÚ

6 pedagógov

 

5.

 

 31. 05. - 13. 06. 2009

Česko - Vyškov

 

Úloha zdravotníckeho asistenta v nemocničných zariadeniach

 

8 študentov + ped. dozor

PhDr. Anna Kamenická

 

6.

 

24. 05.  -  21. 6. 2009

Španielsko - Malaga

 

 

Kvalita života seniorov  

v európskych domovoch dôchodcov   

 

10 študentov + ped. dozor

PaedDr. Viera Fraňová

 

7.

 

30. 05.  -  12. 06. 2010

Španielsko - Malaga

 

 

Zvyšovanie kvality zdravotníckeho vzdelávania v EÚ 

6 pedagógov

 

8.

30. 5.  -  26. 6. 2010

Španielsko - Malaga

 

Zlepšovanie kvality života seniorov v EÚ

14 študentov + ped. dozor

PhDr. Anna Kamenická

PaedDr. Ružena Sekerešová

 

 9. 

 

30. 5.  -  25. 6. 2010

Česko - Vyškov

 

Úloha a postavenie zdravotníckeho asistenta

v nemocničných zariadeniach

 

 

10 študentov + ped. dozor

Mgr. Žaneta Jakabová

10.

 

10. 04. - 24. 04. 2011

Španielsko - Malaga

 

 Spoznávanie teoretického a praktického vzdelávania v

školách a zdravotníckych zariadeniach v Španielsku

 6 pedagógov

    11.

29. 5. - 26. 6. 2011

Španielsko - Malaga

Česko - Vyškov

Prax slovenských zdravotníckych asistentov

v európskych zdravotníckych zariadeniach

 28 študentov  +  ped. dozor

    12.

18. 5.   -  22. 6. 2014

 Španielsko - Malaga

Česko - Vyškov

            Prax zdravotníckych asistentov 

             v sociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti v Európe

 28 študentov  +  ped. dozor

   13.

Výzva 2016
Španielsko - Malaga
19. 5. - 23. 6. 2017

 

Prax zdravotníckych asistentov
v európskych zdravotníckych zariadeniach

14 študentov + pedagogický dozor

14.

Výzva 2017
Malaga, Španielsko
25. 5. – 25. 6. 2018
Lipsko, Nemecko
27. 5. – 23. 6. 2018

Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe

21 študentov + pedagogický dozor

15.

Výzva 2018
Mělník, Česká republika
26. 5. – 22. 6. 2019
Malaga, Španielsko
24. 5. – 24. 6. 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe

14 študentov + pedagogický dozor

12 študentov + pedagogický dozor

16.

Výzva 2019
Malaga, Španielsko
9. 11. – 19. 11. 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2


6 odborní učitelia

 

17.

Výzva 2020
Malaga, Španielsko
3. 9. – 4. 10. 2021
Malaga, Španielsko
5. 3. – 12. 3. 2022

Odborná klinická prax žiakov SZŠ Zvolen v zahraničí

Učitelia SZŠ Zvolen na jobshadowingu v zahraničí

13 študentov + pedagogický dozor

6 odborní učitelia

18.

Výzva 2021
Malaga, Španielsko
27. 5. – 27. 6. 2022
Brno, Česká republika
5. 6. – 25. 6. 2022
Barcellona Pozzo di Gotto, Taliansko
29. 5. – 18. 6. 2022
Malaga, Španielsko
8. 10. – 15. 10. 2022

Odborné mobility SZŠ Zvolen v zahraničí

 


12 študentov + pedagogický dozor

5 študentov + pedagogický dozor

5 študentov + pedagogický dozor

6 odborní učitelia

19.

Výzva 2022
Malaga, Španielsko
25. 3. – 1. 4. 2023
Brno, Česká republika
4. 6. – 24. 6. 2023
Malaga. Španielsko
17. 9. – 15. 10. 2023

Jobshadowing odborných učiteliek na strenej škole IES Ben Gabirol

Odborná klinická prax žiakov v Nemocnici milosrdných bratří, Brno, CZ

Krátkodobá mobilita žiakov v OVP v Residencii Seniors, Malaga, ES

6 odborní učitelia

10 študentov + pedagogický dozor

15 študentov + pedagogický dozor

20.

Výzva 2023