Plán konzultačných hodín učiteľov pre 2. polrok školského roku 2022/2023, platí od 1. februára 2023

  

P.č. Priezvisko, meno Deň Čas Telefonický kontakt
1. BALÁŽOVÁ Iveta, Mgr. streda 12.50 - 13.35 52037 - 27 52037 - 40
2. FRYČOVÁ Romana, Mgr. utorok 10.05 - 10.50 52037 - 27 52037 - 42
3. GÁBORÍK Marek, Mgr. pondelok 10.05 - 10.50 52037 - 27 52037 - 30
4. GELIENOVÁ Denisa, Mgr. pondelok 09.00 - 09.45 52037 - 27 52037 - 34
5. GONDOVÁ Danica, Mgr. utorok 13.40 - 14.25 52037 - 27 52037 - 44
6. HRIVNÁKOVÁ Darina, PhDr. štvrtok 10.05 - 10.50 52037 - 27 52037 - 33
7. HRIVNÁKOVÁ Lýdia, PhDr. utorok 09.00 - 09.45 52037 - 27 52037 - 45
8. HRUŠKOVÁ Iveta, Mgr. pondelok 08.00 - 08.45 52037 - 27 52037 - 34
9. CHABADA Ján, Ing. piatok 10.05 - 10.50 52037 - 27 52037 - 43
10. IMROVIČOVÁ Viera, PhDr. pondelok 12.50 - 13.35 52037 - 27 52037 - 34
11. KAMENICKÁ Anna, PhDr. utorok 10.05 - 10.50 52037 - 27 52037 - 34
12. KMEŤOVÁ Martina, Mgr. streda 10.05 - 10.50 52037 - 27 52037 - 34
13. KURČÍKOVÁ Marianna, Mgr. utorok 09.00 -0 9.45 52037 - 27 52037 - 34
14. LUPOVÁ JAKABOVÁ Žaneta, Mgr. utorok 09.00 - 09.45 52037 - 27 52037 - 34
15. MEDEKOVÁ Xénia, PhDr. piatok 09.00 - 09.45 52037 - 27 52037 - 34
16. MURÍNOVÁ Zuzana, PhDr. štvrtok 12.50 - 13.35 52037 - 27 52037 - 34
17. MUŠÁKOVÁ Katarína, Mgr. pondelok 11.00 - 11.45 52037 - 27 52037 - 40
18. MUŽÍKOVÁ Petra, Mgr. streda 10.05 - 10.50 52037 - 27 52037 - 34
19. OBRTALOVÁ Zuzana, Mgr. štvrtok 10.05 - 10.50 52037 - 27 52037 - 34
20. RYBANSKÁ Silvia, Mgr. štvrtok 10.05 - 10.50 52037 - 27 52037 - 34
21. TUHÁRSKA Roman, Mgr. streda 09.00 - 09.45 52037 - 27 52037 - 34
22. ŤAVODOVÁ Karin, Mgr. streda 09.00 - 09.45 52037 - 27 52037 - 34
23. VÍGLASKÁ Mária, Mgr. pondelok 11.50 - 12.35 52037 - 27 52037 - 34
24. ZÁCHENSKÁ Miriam, Mgr. utorok 11.50 - 12.35 52037 - 27 52037 - 43