Členovia výboru Rady rodičov pri SZŠ vo Zvolene pre školský rok 2016/2017
 

 p. Anna Filipiaková

I. A

 p. Ing. Andrea Liptáková

I. B

 p. Bc. Janette Kréthová

II. A

 p. Miroslav Janšto

II. B

 p. Alena Ferková

III. A

 p. Eva Valášková

III. B

 p. Jana Ondrejková

IV. A

 p. Dana Stehlíková

IV. B