Členovia výboru Rady rodičov pri SZŠ vo Zvolene pre školský rok 2020/2021
 

Trieda

Meno  a priezvisko

I.PSA

Monika Václavíková

I.PSB

Mikuláš Bystriansky

II.PSA

Emília Gondová

II.PSB

Slavomír Beňo

III.ZA

Andrea Bullová

IV.A

Miroslava Dávidová

 
 

Trieda

Meno  a priezvisko

I.PSA

Monika Václavíková

I.PSB

Mikuláš Bystriansky

 

II.PSA

Emília Gondová

II.PSB

Slavomír Beňo

 

III.ZA

Andrea Bullová

 

IV.A

Miroslava Dávidová