Dňa 4. júna 2024 sme realizovali v triedach 1. ročníka beseda zameranú na problematiku šikanovania a kyberšikanovania. Pod vedením sociálneho pedagóga Mgr. Mateja Almášiho, PhD. z Centra poradenstva a prevencie vo Zvolene sme sa zamerali na popis javov, prejavy obete, agresora, páchateľa,  predchádzanie šikanovania, pomoc i podporu, linky pomoci a legislatívu.

Mgr. Danica Gondová