Dňa 3. júna 2024 absolvovali žiaci 1. ročníka vzdelávacie podujatie v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra pod vedením lektorky p. Mgr. Alžbety Bosnyák Bahúlovej. Prostredníctvom prednášky získali informácie o najrozšírenejších psychických ochoreniach ako sú depresia, OCD, úzkostná porucha, bipolárna porucha a tiež poruchách príjmu potravy. Diskutovali sme o tom ako môžeme ochoreniam predchádzať, kedy je dôležité vyhľadať pomoc, na koho sa môžeme obrátiť. Lektorka nás nasmerovala na IPčkointernetovú poradňu pre mladých ľudí a Ligu za duševné zdravie-organizáciu , ktorej snahou je zmeniť systém starostlivosti o duševné zdravie.Žiaci pracovali tiež na úlohách zameraných na tému psychohygiena osobnosti.

Mgr. Danica Gondová