Dňa 13. mája 2024 prebiehala vzdelávacia aktivita v spolupráci s pánom Gergelom z referátu poradenstva a vzdelávania na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene. Žiaci II. ročníka získali informácie o kľúčových komunikačných zručnostiach , typoch komunikácie, ale aj základných činiteľoch úspešnej komunikácie.

Mgr. Danica Gondová