V školskom roku 2023/ 2024 sme sa zapojili do 3. ročník originálnej súťaže – Nebuď fejker ! , ktorú vyhlasuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky s cieľom spropagovať tému duševné vlastníctvo medzi študentami stredných škôl.
Žiačka Lenka Vidová z I. PSB triedy navrhla dizajn spoločenských šiat a zapojila sa tak do súťaže na tému: „Duševné vlastníctvo všade okolo nás“. Vyhodnotenie sa uskutoční v mesiaci jún a práce žiakov budú vystavené v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici.

Mgr. Danica Gondová