Žiaci IV. PSB sa dňa 2. 5. 2024 a žiaci IV. PSA sa dňa 6. 5. 2024 zúčastnili odbornej exkurzie v DSS Symbia vo Zvolene. Sprevádzala nás pani riaditeľka Izraelová.                                    Toto zariadenie slúži pre klientov s mentálnym postihnutím a autistov. Pani riaditeľka oboznámila žiakov o systéme prace, harmonogramom zariadenia, domovým poriadkom, a organizačnou štruktúrou zariadenia. Prešli sme ubytovacou časťou, rehabilitačným úsekom, školou,kuchynkou a jedálňou.

Mgr. Karin Ťavodová