Dňa 27. 3. 2024 sme organizovali 1. ročník Veľkonočného turnaja v bedmintone. Turnaja sa zúčastnilo 18 reprezentantov zo všetkých ročníkov školy. Vo výbornej atmosfére turnaja obsadili 1. miesto reprezentantky II.PSA triedy Lea Antošková a Soňa Pirščová. 2. miesto patrí III. PSB Alexandre Mackovej a Tomášovi Nátherovi. 3. miesto vybojovala IV.PSB trieda v zložení Saskia Luptáková a Alexander Filip. Všetkým zúčastneným ďakujeme za predvedené výkony.

Mgr. Marek Gáborík