Dňa 2. 5. 2024 žiaci 2. ročníka sa zapojili do revitalizácie okolitého prostredia mesta Zvolen pri príležitosti týždňa ku Dňu Zeme.

 

Mgr. Marek Gáborík