VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného denného štúdia
odboru  5361 M praktická sestra pre školský rok 2024/2025

I. kolo – 2. termín

 

KÓD

Výsledok

24901

prospel(a)

24902

prospel(a)

24903

prospel(a)

24904

prospel(a)

24905

prospel(a)

24906

prospel(a)

24907

prospel(a)

24908

prospel(a)

24909

prospel(a)

24910

prospel(a)

24911

prospel(a)

24912

prospel(a)

24913

neprospel(a)

24914

prospel(a)

24915

prospel(a)

24916

prospel(a)

24917

prospel(a)

24918

prospel(a)

24919

prospel(a)

24920

neprítomný(á)

24921

neprítomný(á)

24922

prospel(a)

24923

prospel(a)

24924

prospel(a)

24925

prospel(a)

24926

prospel(a)

24927

prospel(a)

24928

prospel(a)

24929

prospel(a)

24930

neprítomný(á)

24931

prospel(a)

24932

prospel(a)

24933

prospel(a)

24934

prospel(a)

24935

prospel(a)

24936

prospel(a)

24937

prospel(a)

24938

prospel(a)

24939

prospel(a)

24940

prospel(a)

24941

prospel(a)

24942

prospel(a)

24943

prospel(a)

24944

prospel(a)

24945

prospel(a)

24946

prospel(a)

24947

prospel(a)

24948

prospel(a)

24949

prospel(a)

24950

prospel(a)

24951

prospel(a)

24952

prospel(a)

24953

neprítomný(á)

24954

prospel(a)

24955

prospel(a)

24956

prospel(a)

24957

prospel(a)

24958

prospel(a)

24959

prospel(a)

24960

prospel(a)

24961

prospel(a)

24962

prospel(a)

24963

prospel(a)

24964

prospel(a)

24965

prospel(a)

24966

prospel(a)

24967

prospel(a)

24968

prospel(a)

24969

prospel(a)

24970

prospel(a)