V dňoch 23. 4. a 24. 4. 2024 bola realizovaná aktivita v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene pod vedením pani Ing. Urbanovej z referátu poradenstva a vzdelávania orientovaná na potreby absolventov. Pani Urbanová poskytla žiakom informácie o situácii na trhu práce v regióne SR i EÚ, hovorila o možnostiach ako vyhľadávať, vyhodnocovať a spracovať informácie a tiež zdôraznila význam rozvoja osobného potenciálu pri riadení vlastnej kariéry. V závere sa venovala téme povinnosti študentov po ukončení strednej školy.

Mgr. Danica Gondová