Dňa 22. 4. 2024 bol realizovaný prevenívny program v spolupráci s inšpektorom - koordinátorom prevencie kriminality p. Zdenom Kamasom. V prednáške sa venoval problematike vandalizmu, sprejerstvu, ničeniu a poškodzovaniu majetku, ale aj téme extrémizmus. Súčasťou prevencie bola diskusia orientovaná na  sociálno - patologické javy  vyskytujúce sa u mladistvých. Program bol realizovaný v triedach II. PSA a II. PSB.

Mgr. Danica Gondová