V tomto kalendárnom roku sa realizoval pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR už 18. ročník celoslovenského podujatia Lesnícke dni na Námestí SNP vo Zvolene. Stredná zdravotnícka škola bola už druhý rok jeho súčasťou a formou partnerstva sme sa podieľali na edukačných aktivitách určených pre širokú verejnosť. Prezentovali sme nielen ukážky prvej pomoci , ale aj postupy ošetrení v prípade rôznych poranení.
V našom stánku sa vystriedali všetky generácie, dostávali sme zaujímavé otázky, verejnosť zaujala tiež prezentácia- Prvá pomoc v lese. Tento ročník podujatia bol venovaný téme Lesy a inovácie, so sloganom Lesy otvorené novým význam.
Našu školu zastupovali žiaci 3. ročníka: Sanija Salajová, Barbora Homolová, Nikola Filadelfiová, Dušan Petrík a David Podrážka. Zúčastnení pedagógovia na Lesníckych dňoch boli: Mgr. Marianna Kurčíková a Mgr. Danica Gondová.

Mgr. Danica Gondová