Vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea prebieha výstava Zelený objektív 2023. Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú organizuje v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.
Súťaže sa  zúčastnilo 121 súťažiacich s 292 fotografiami – 30 žiakov základných škôl prihlásilo 77 fotografií a 91 študentov stredných škôl 215 fotografií. Kurátorom výstavy je Ing. Marek Vanga. Strednú zdravotnícku školu reprezentovala žiačka Tímea Ostášová z III. PSB triedy.

Mgr. Danica Gondová