Žiaci III. PSB, ktorí posledný mesiac vykonávali svoju odbornú klinickú prax v Domove pre seniorov na Sliači sa s klientkami tohto zariadenia rozlúčili ružičkou k Medzinárodnému dňu žien, ktoré im vyrobili žiaci IV. PSA triedy ako pozornosť pre klientky, ktoré poznali. Klientky sme potešili a spríjemnili sme im ich sviatočný deň.

Správu napísala: PhDr. X. Medeková