Žiaci tretích ročníkov sa dňa 14.2.2024 zúčastnili edukačno-popularizačných prednášok Vedecké dielne – Onkológia 2024, ktorú zabezpečili pracovníci z BMC SAV (Mgr. Sedláčková, Mgr. Svitková a Mgr. Bálintová).

Žiaci sa dozvedeli o príčinách a mechanizmoch premeny normálnych buniek na nádorové, o možnostiach skorej diagnostiky a o potrebe prevencie na všetkých jej stupňoch. Prednášky boli zaujímavé a žiaci sa aktívne zapájali do diskusie.

 

Mgr. D.Gelienová