Dňa 14. 2.2024 bolo na Mestskom úrade vo Zvolene realizované podujatie v spolupráci s Regionálnym centrom kariéry BBSK, Mestom Zvolen a Centrom práce s mládežou Space  určené žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl a zákonným zástupcom. Okrem zástupcov jednotlivých stredných škôl sa zúčastnili zástupcovia vedenia základných škôl. Podujatie otvoril Mgr. Mikuláš Pál, podpredseda BBSK za oblasť školstva , športovej infraštruktúry a zamestnanosti. Prítomní sa oboznámili s možnosťami a podmienkami vzdelávania na jednotlivých stredných školách pôsobiacich v meste Zvolene, svoju činnosť prezentovali aj zástupcovia Centra poradenstva a prevencie a Centra práce s mládežou.

Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene zastupovali Mgr. Danica Gondová a Mgr. Martina Kmeťová.

Mgr. Danica Gondová