Dňa 12.2.2024 absolvovali žiaci 1. ročníka zaujímavú- interaktívnu výstavu pod názvom Z mamičkinej truhlice. Prostredníctvom vystavovaných krojov a odevných súčastí zo zbierky Anny Halajovej  sme vnímali zmeny v odievaní počas jedného storočia. Premeny tradičného odevu na odev súčasný nám priblížila lektorka Podpolianskeho osvetového strediska. Výstava, ktorá je súčasťou projektu Deťom- Umenie pre školy sa nachádza v priestoroch Starej radnice vo Zvolene a navštívia ju aj žiaci  2. ročníka v rámci vyučovacej hodiny dejepisu.

Mgr. Danica Gondov