Slovenský zväz ľadového hokeja, kluby Tipos Extraligy, TV vysielatelia a partneri v spolupráci s Nadáciou Výskum Rakoviny v rámci 42. kola Tipos Extraligy vyzývali hokejovú komunitu na podporu prevencie formou organizovaných kontrol, ktoré môžu včasne odhaliť onkologické ochorenia. K prevencii onkologických ochorení vyzývalo aj 6 žiačok našej školy, ktoré sa zúčastnili dňa 4. februára 2024 hokejového zápasu, na ktorom rozdávali letáky informujúce o podpore v prevencii výskytu onkologických ochorení. Akcia prebiehala v spolupráci s NADÁCIOU VÝSKUMU RAKOVINY. Zúčastnené žiačky z III.PSA – Zuzana Fumačová, Lucia Hromadová, Romana Lopejská, Nina Necpálová a z III.PSB – Kornélia Kovácsová, Nikoleta Kožiarová

Ďakujeme.


Mgr. Denisa Gelienová