Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli šatstvom, hračkami, či finančným darom nadácii Srdce na dlani. Dokázali ste, že viete svoje srdce dať, tým, ktorí to potrebujú!