Dňa 29. 1. 2024 sme realizovali v spolupráci s CPP- elokovaným pracoviskom v Krupine a RÚVZ vo Zvolene program pod názvom Vzťahová výchova pre žiakov 2. ročníka. Problematike vzťahov – v triede, v škole, v kamarátskych skupinách, v partnerstve, k sebe samému sa venovali Mgr. Mariana Važanová- sociálna pedagogička a Mgr. Iveta Gondášová z Poradne zdravia. Analyzovali oblasť zdravých a nezdravých vzťahov a poukázali tiež na
rozdiely medzi zaľúbenosťou a láskou.

Mgr. Danica Gondová