Dňa 22. 1. 2024 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili podujatia zameraného na prevenciu rizikového správania v spolupráci s KK Ľ. Štúra v rámci projektu nadácie Orange Digitálna budúcnosť 2023/2024. Žiaci získali základné informácie o hrozbách internetu, osvojili si terminológiu, riešili tému kybernetickej bezpečnosti a diskutovali o možnostiach ako rozvíjať kritické myslenie. Podujatím nás sprevádzala lektorka Mgr. A. Bosnyák Bahúlová.

Mgr. Danica Gondová