Dňa 8. 11. 2023 sme sa zúčastnili III. ročníka súťažného kvízu v rámci poradenstva pre voľbu povolania, ktorý organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v spolupráci s partnermi Stredná odborná škola drevárska Zvolen a mesto Zvolen.
Súťaž bola realizovaná metódou zážitkového učenia a orientuje sa na kompetencie, ktoré sú potrebné a využiteľné v rámci prechodu po ukončení štúdia na trh práce. Aktivita  získala Národnú cenu kariérového poradenstva. Súťažný tím tvorili: Marian Fáber, Lenka Václavíková a Lucia Kupcová. V publiku nás zastupovali a kariérového poradenstva sa zúčastnili: Nikola Filadelfiová, Nikoleta Kožiarová a Sanija Salajová.

Mgr. Danica Gondová