Do 6. ročníka celoslovenskej výtvarno-video súťaže Rodina a základné ľudské právo na život, ktorú vyhlásila Asociácia za život a rodinu sa zapojila aj naša škola zaslaním výtvarných prác autoriek Elišky Kaderjákovej a Eriky Jelžovej z II. PSB triedy.
Cieľom tejto súťaže je zapojiť žiakov a študentov škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka a úcty k nemu bez ohľadu na jeho rasu, postavenie, veľkosť, či iné parametre.
Vybrané výtvarné diela budú darované do Galérie na okraji mesta v Bratislave.

Mgr. Danica Gondová