Dňa 29. 4. 2022 sme sa zúčastnili 17. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý Európan, ktorú vyhlásilo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a regionálne centrá Europe Direct.
Vedomostná súťaž prebiehala v Univerzitnej knižnici UMB v Banskej Bystrici. Poslaním súťaže je zvýšiť všeobecnú informovanosť študentov stredných škôl SR o EÚ a tým aj povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. PODMIENKOU ÚČASTI TÍMU NA REGIONÁLNOM KOLE SÚŤAŽE bolo ODOVZDANIE PROJEKTU o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Francúzsku, alebo o Česku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2022.
Našu školu v súťaži reprezentovali žiačky IV. ZA triedy: Zuzana Donovalová, Tatiana Krnáčová a Juliana Kováčová.

Mgr. Danica Gondová