Vzdelávacia aktivita v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene

Dňa 11. 4. 2022 sa uskutočnilo informačno-poradenské stretnutie pod vedením PhDr. Milana Gergela, PhD. z  oddelenie poradenstva a vzdelávania zamerané na informačnú gramotnosť pre budúcich absolventov. Žiaci získali  informácie a rady, ktoré využijú pri prechode na trh práce.

Mgr. Danica Gondová