Prijímacie skúšky na 4-ročné denné štúdium odboru 5361 M00 praktická sestra sa uskutočnia:

1. kolo, 1. termín dňa 03. 05. 2021 o 8:00 hod v budove školy,

1. kolo, 2. termín dňa 10. 05. 2021 o 8:00 hod v budove školy.

Pozvánka na prijímacie skúšky s presnými informáciami budú zákonným zástupcom uchádzača na štúdium doručené v priebehu budúceho týždňa.