V prípade, ak si žiaci nechali svoje školské veci v šatňových skrinkách, alebo v iných priestoroch školy, je potrebné si ích prísť vyzdvihnúť v stanovenom termíne:

Trieda Dátum (deň) Čas Zodpovedný učiteľ
I. PSA 15. 10. 2020 (štvrtok) 10.00 - 11.00 hod. PhDr. Medeková
I. PSB 14. 10. 2020 (streda) 9.00 - 10.00 hod. PhDr. Uhrinová
II. PSA 15. 10. 2020 (štvrtok) 9.00 - 10.00 hod. PhDr. Kamenická
II. PSB 13. 10. 2020 (utorok) 10.00 - 11.00 hod. Mgr. Mužíková
III. ZA 14. 10. 2020 (streda) 10.00 - 11.00 hod. Mgr. Kopčanová
IV. ZA 13. 10. 2020 (utorok) 9.00 - 10.00 hod. PhDr. D. Hrivnáková

Žiaci externej formy štúdia si preberanie školských vecí (v prípade potreby) dohodnú s triednymi učiteľmi, ktorí preberanie skoordinujú s vedením školy.