Dňa 13. 6. 2023 sa 3 žiaci z druhého ročníka - Nikolka Filadelfiová, Helka Bartíkova a Karin Bejdáková zúčastnili finále celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci, ktorú usporiadala SZŠ Dolný Kubín. Súťaž prebiehala v kempe Tília Gäceľ, súťažilo 12 družstiev, svoje vedomosti a zručnosti predviedli na 6 stanovištiach. Naši žiaci sa umiestnili na 6. mieste.

Mgr. Kurčíková Marianna