Dňa 3.5. 2023 sa konala na našej škole v priestoroch telocvične školská súťaž v tlaku na lavičke v kategórii dievčat. Akcia prebehla za podpory spolužiakov zúčastneních vo veľmi dobrej atmosfére. Víťazom gratulujeme a umiestnením ďakujeme za účasť, rovnako aj divákom, ktorích bolo v hojnom počte.

Mgr. Marek Gáborík