Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Vyhodnotenie projektu CLIL 2019/2020

Oznam o zahájení školského roku 2020/2021 na SZŠ Zvolen

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen oznamuje, že začiatok školského roku 2020/2021 sa začína dňa 2. septembra 2020 (streda) o 8.00 hodine.
 
Žiaci prvého ročníka si prinesú:
- občiansky preukaz,
- koncoročné vysvedčenie z 9. ročníka,
- poznámkový blok a písacie potreby.
Triedni učitelia si žiakov prvých ročníkov vyzdvihnú pred budovou školy.
 
Žiaci vyšších ročníkov (denná forma štúdia) začnú školský rok triednickymi hodinami v určených učebniach.
 
Školský rok 2020/2021 sa začne v súlade s pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zriaďovateľa školy.
Všetkým žiakom prajeme pekné letné prázdniny a tešíme sa na stretnutie v septembri 2020.

Mgr. Jozef Vallašek
riaditeľ školy

IT FITNESS TEST 2020

Krajské kolo SOČ

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania do 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra

Učitelia SZŠ Zvolen na jobshadowingu v zahraničí

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 – externá forma štúdia

Kritériá pre prijatie uchádzačov na Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene pre školský rok 2020/2021 do:

- 2-ročného večerného pomaturitného kvalifikačného štúdia študijného odboru 5361 N praktická sestra sú dostupné tu,

- 1-ročného večerného štúdia učebného odboru 5371 H sanitár sú dostupné tu.

Ďalšie informácie a prihlášky na štúdium sú dostupné tu.

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY O PREŠKOĽOVANÍ ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy BBSK
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.