Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Využitie metódy CLIL

Študentská kvapka krvi na SZŠ vo Zvolen

iBobor 2019/20

Obchodovanie s ľuďmi

Stredoškolák

Kľúčové okamihy

odborná exkurzia: Psychiatrická nemocnica

Pravda o drogách

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční v piatok 13. 12. 2019 v čase od 9:00 do 14:00 hod.

Program dňa otvorených dverí:

- informácie o študijnom odbore a prijímacích skúškach,
- informácie o uplatnení absolventov školy,
- prehliadka priestorov a vybavenia školy,
- stretnutie so žiakmi a učiteľmi školy,
- informácie o možnosti absolvovať odbornú prax v zahraničí,
- ukážka vyučovacej hodiny v odborných učebniach, ako aplikácia
   injekcie, odber krvi, meranie tlaku, poskytovanie prvej pomoci,
- poradenstvo prostredníctvom výchovného poradcu,
- prezentácia aktivít školy,
- ukážka praktických a teoretických vedomostí žiakov,
- ukážky učebníc a pomôcok používaných na vyučovacích hodinách.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Leták akcie je dostupný je dostupný tu.

PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT PRE ŽIAKOV 8. - 9. ROČNÍKOV ZŠ

Ponúkame vykonanie prednášok a praktické ukážky v oblastí zdravotníckej prípravy a prvej pomoci pre žiakov 8.- 9. ročník v trvaní maximálne 2 vyučovacie hodiny v priestoroch vašej školy, v mesiaci október, november, december.

Obsah vzdelávacích aktivít:

- obväzová technika (šatkové, ovínadlové obväzy),
- resuscitácia dospelého, resuscitácia dojčaťa – ukážka na modeloch,
- prvá pomoc pri dusení – Gordonov úder, Heimlichov manéver – ukážka na modeli,
- meranie cukru v krvi glukomerom (učiteľom),
- meranie fyziologických funkcií – tlaku krvi, pulzu,
- zastavenie tepnového krvácania,
- prvá pomoc pri zlomenine ruky, predlaktia,
- polohovanie (základné polohy pre ošetrenie, transport) – uloženie do stabilizovanej polohy, autotransfúznej polohy, protišokovej polohy.

Ponukový list prednášok s praktickými ukážkami prvej pomoci je dostupný tu.

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy BBSK
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.