Cieľ: Priblížiť  žiakom hrôzy 2. svetovej vojny, ktoré sa realizovali v koncentračných táboroch.

          Viesť žiakov k hodnotám ľudského života.

 

Organizácia: PaedDr. Zuzana Tretiaková

Pedagogický dozor: Mgr. Danica Gondová, PaedDr. Zuzana Tretiaková

 

Fotogaléria vytvorená z fotografií žiačok:

IV. B trieda - Paulína Herčútová, II. B trieda - Dušana Kašubová, Erika Kollárová a Kristína Rendeková ... ĎAKUJEME!!!!!!!!!!!!!!