Dňa  16. 10. 2017 absolvovali žiaci 4. ročníka prednášku

s vedúcou pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo Zvolene Ing. Gecovičovou

z oblasti finančnej gramotnosti.

Žiaci získali dôležité informácie o poistných vzťahoch, povinnostiach platiteľa, zamestnávateľa

a systéme zdravotného poistenia.

Zorganizovasla: Mgr.  Danica Gondová