Dna 16. 10. 2017 bola realizovaná vzdelávacia aktivita pre 2. ročník pod názvom

Stop šikanovaniu, kyberšikanovanie.

Prednáška v spolupráci s inšpektorom koordinátorom prevencie kriminality Jozefom Michalíkom

z Mestskej polície vo Zvolene bola zameraná na rozvíjanie kritického myslenia a rozlišovanie

obzvlášť škodlivých prejavov na sociálnych sieťach.

Zorganizovala: Mgr. Danica Gondová

Fotografie poskytol žiak II. B triedy Matúš Vereš - ďakujeme.