Termín konania: 2. 10. - 6. 10. 2017

Triedy: III. A, III. B

Miesto konania: Sliačska dolina, škola, školský dvor, školská telocvičňa

Forma cvičení: Denná dochádzka

Vedúci kurzu: Mgr. Milan Kotlárik

Inštruktori: Mgr. Lupová Jakabová, PhDr. D. Hrivnáková, Mgr. Ťavodová, Mgr. Kurčíková,

                     PaedDr. Sekerešová, Mgr. Mužíková

 

Cieľ kurzu:

Rozširovanie vedomostí a praktických zručností žiakov o ochrane zdravia a života - zamerané hlavne na ochranu vlastného zdravia, na pomoc pri zachovaní zdravia iných spoluobčanov a aktívnu účasť na ochrane prírody v mieste konania. V prípade potreby schopnosť vykonať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností, a ktoré ohrozujú človeka a okolité prostredie.

Fotografie: PhDr. D. Hrivnáková