III. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky

  • 29. máj - 1. jún 2017

Harmonogram skúšania:

pondelok 29. mája 2017      denné štúdium  v PDF formáte tu

utorok     30. mája 2017      denné štúdium  v PDF formáte tu

 

pondelok - utorok 29. - 30. mája 2017    externé štúdium v PDF formáte tu

streda - štvrtok 31. mája - 1. júna 2017   externé štúdium v PDF formáte tu

 

 

II. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

  •  15. - 19. máj 2017

 

I. Riadny termín externej časti a písomnej formy

internej časti maturitnej skúšky 

    • 14. marec 2017 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
    • 15. marec 2017 (streda) – cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk

 

                                                                                                                                                                 

 

Mgr. Jozef Vallašek

      riaditeľ školy