Školský rok 2017/2018

 

Školský rok 2016/2017

 

Celoštátna súťaž v PP v Žiline

Medzitriedna súťaž z anatómie 

Súťaž Fullova ruža 2017 - úspech našej žiačky

IT Fitness Test 2017

Mladý digitálny Európan - súťaž cez NÚCEM

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

Súťaž v prvej pomoci - regionálne kolo - oznam

Súťaž Mladý Európan

Krajské kolo SOČ

Školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci - vyhodnotenie 

Biblická olympiáda 2017

Súťaž v PRVEJ POMOCI

Úspech našej žiačky na Olympiáde ľudských práv

Súťaž o najkraqjšiu vianočnú výzdobu

Zelený objektív 

iBobor

Genius Logikus

 

Školský rok 2015/2016

Poskytovanie prvej pomoci - 11. ročník celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou

Medzitriedna súťaž z ANF

Súťaž v prvej pomoci - stredoslovenský región, v Žiline

Prvá pomoc - školské kolo

Matematická súťaž PANGEA      Už sú výsledky súťaže

Biblická olympiáda

Matematický klokan 2016

Medzitriedne kolo ZOA 3. ročníka denného štúdia

Olympiáda ľudských práv

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

Vianočná súťaž e-testovanie

Miss stredných škôl      reginálne kolo

Zelený objektív

Miss stredných škôl

Finančná olympiáda

Horehronské hry       október 2015

Genius Logikus   prihlásiť sa do 30. 11. 2015 

Kalokagatia 2015 v Banskej Bystrici    10. 9. 2015