Školský poriadokv s účinnosťou od 1. 4. 2023 je v elektronickej podobe dostupný tu.