Informácie k externému štúdiu v školskom roku 2018/2019 si môžete stiahnuť:

 

Informácie o externom štúdiu  v PDF

Kritériá prijatia na externé štúdium v študijnom odbore zdravotnícky asistent  v PDF

Kritériá prijatia na externé štúdium v učebnom odbore sanitár  v PDF

Prihláška na externé štúdium v študijnom odbore zdravotnícky asistent v PDF

Prihláška na externé štúdium v učebnom odbore sanitár v PDF

 

                                                                                                    Mgr. Jozef Vallašek

                                                                                                         riaditeľ školy

 

Doporučenie zriaďovateľa k stanoveniu plánu výkonov

pre školský rok 2018/2019 na jednotlivé odbory:

                          Externá forma štúdia

 

Kód odboru

Názov odboru

Vyučovací jazyk

Dlžka štúdia

Počet tried

Počet žiakov

5371 H

 

Sanitár

 

SJ

1

 2

 62

5356 N

   

Zdravotnícky asistent

 

SJ

2

2

62

   SPOLU

4

124

                                                                                                     

                                                                                                    Mgr. Jozef Vallašek

                                                                                                         riaditeľ školy