Informácie k externému štúdiu v školskom roku 2017/2018 si môžete stiahnuť:

 

Informácie o externom štúdiu  v PDF

Kritériá prijatia na externé štúdium v študijnom odbore zdravotnícky asistent v PDF

Kritériá prijatia na externé štúdium v učebnom odbore sanitár v PDF

Prihláška na externé štúdium v študijnom odbore zdravotnícky asistent v PDF

Prihláška na externé štúdium v učebnom odbore sanitár v PDF

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Jozef Vallašek

                                                                                                         riaditeľ školy