VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného denného štúdia
odboru  5361 M praktická sestra pre školský rok 2024/2025

I. kolo – 1. termín

KÓD

Výsledok

24201

prospel(a)

24202

prospel(a)

24203

prospel(a)

24204

prospel(a)

24205

prospel(a)

24206

prospel(a)

24207

prospel(a)

24208

neprospel(a)

24209

prospel(a)

24210

neprospel(a)

24211

prospel(a)

24212

prospel(a)

24213

prospel(a)

24214

prospel(a)

24215

prospel(a)

24216

prospel(a)

24217

neprospel(a)

24218

neprospel(a)

24219

prospel(a)

24220

prospel(a)

24221

prospel(a)

24222

prospel(a)

24223

neprospel(a)

24224

prospel(a)

24225

prospel(a)

24226

prospel(a)

24227

prospel(a)

24228

prospel(a)

24229

prospel(a)

24230

prospel(a)

24231

prospel(a)

24232

prospel(a)

24233

prospel(a)

24234

prospel(a)

24235

prospel(a)

24236

prospel(a)

24237

prospel(a)

24238

prospel(a)

24239

prospel(a)

24240

neprospel(a)

24241

prospel(a)

24242

neprospel(a)

24243

neprospel(a)

24244

prospel(a)

24245

prospel(a)

24246

prospel(a)

24247

prospel(a)

24248

prospel(a)

24249

prospel(a)

24250

prospel(a)

24251

neprospel(a)

24252

prospel(a)

24253

neprospel(a)

24254

prospel(a)

24255

prospel(a)

24256

prospel(a)