Dňa 24. 4. 2024 reprezentovali Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene  v regionálnom kole súťaže Mladý Európan 2024, ktorú vyhlasuje informačná sieť Europe Direct žiačky II. PSA triedy : Hanna  Andreyeva, Anastasiya Andreyeva a Barbora Fedorová. Poslaním vedomostnej súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentami stredných škôl. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Hostiteľskou štruktúrou pre regionálne centrum Európskej únie v rámci informačnej siete Europe Direct je Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici. Záštitu nad podujatím prevzal výkonný podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič.

Mgr. Danica Gondová