Tak znel hlavný slogan tohtoročného 28. ročníka zbierky Dňa narcisov. 18. apríla 2024 sa žiaci III. PSA triedy vybrali ako dobrovoľníci so žltými narcismi a pokladničkami aj napriek chladnému a veternému počasiu do ulíc mesta Zvolen, do nemocnice AGEL vo Zvolene. Navštívili aj Špecializovaný liečebný ústav Marína a NRC Kováčová. Pedagogický dozor zabezpečovali Mgr. Denisa Gelienová, Mgr. Žaneta Lupová Jakabová a Mgr. Silvia Rybanská. Aj vďaka naším žiakom si ľudia mohli pripnúť žltý narcis na znak solidarity s ľuďmi trpiacich rakovinou. Zakúpením tohto žltého kvietku dobrovoľnou čiastkou nám množstvo ľudí prispelo  finančnou hotovosťou vo výške 3 922,42 eur, ktoré boli prevedené na účet Ligy proti rakovine.

Veľké ďakujem patrí žiakom III. PSA triedy, žiakom denného a externého štúdia, zamestnancom SZŠ a všetkým, ktorí vyjadrili podporu a pomoc tým, ktorí statočne bojujú s onkologickými ochoreniami.

Mgr. Denisa Gelienová