Dňa 11. apríla 2024 sa zúčastnili dve žiačky: Natália  Jarábeková a Barbora Fedorová z II. PSA celoslovenskej konferencie žiakov študijného odboru praktická sestra na tému- Imobilizačný syndróm.

Konferencia sa konala na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici.  Prítomných účastníkov privítal  riaditeľ SZŠ v B. Bystrici PaedDr. Michal Straka,  následne odznelo 12 prác,  ktoré odprezentovali žiaci jednotlivých  prihlásených  zdravotníckych škôl.

Čestným hosťom bola Ing. Trubenová Oľga, MPH, MBA, vedúca oddelenia podpory ambulancií.

V závere po vyhodnotení jednotlivých prezentácií nasledovalo vyhlásenie výsledkov, víťazom zablahoželal aj Mgr. Miroslav Sekula, riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Lučenci a zároveň prezident ASZŠ.

Mgr. M. Víglaská