V mesiacoch marec – apríl organizuje Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov burzu kníh s cieľom podporiť rozvoj čitateľskej gramotnosti medzi žiakmi. Knihy sú voľne k dispozícii v učebni slovenského jazyka a literatúry. Knihu si môžete vziať pre seba, alebo ňou môžete niekoho obdarovať. Ak máte naopak knihu doma a neviete čo s ňou, prineste ju do školy. Burza kníh sa realizuje v zmysle hesla „Dáme knihám druhú šancu“.

Mgr. Danica Gondová