Dňa 9. 2. 2024 sa žiaci IV. PSA a IV. PSB zúčastnili odbornej exkurzie v Zariadení sociálnych služieb Záhonok vo Zvolene. Zariadenie poskytuje sociálne služby v oblasti sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s telesnými a zmyslovými poruchami celoročnou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 152, no v súčasnosti je tam iba 128 klientov, nakoľko toto zariadenie prechádza rekonštrukciou bloku A. Blok B už je zrekonštruovaný a vyzerá veľmi pekne.

V zariadení nás privítala pani riaditeľka PhDr. Mária Machayová, informovala našich žiakov o zariadení, prevádzke a type zariadenia.  Námestníčka pre ošetrovateľstvo pani Mgr. Martina Baranová priblížila žiakom organizáciu a systém práce v zariadení. Prešli sme ambulanciou, rehabilitáciou i jednotlivými úsekmi zariadenia.  Všade sme sa stretli s milými ľuďmi, ktorí sa nám ochotne venovali, odpovedali na naše zvedavé otázky a zasvätili nás do svojej práce, či už s chodiacim alebo imobilným klientom, za čo im patrí veľká vďaka.

 

PhDr. Xénia Medeková a Mgr. Karin Ťavodová