Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene organizuje pre nadáciu Srdce na dlani zbierku šatstva, hračiek a finančnú podporu.

Termín od: 8. do 19. 1. 2024.
Miesto konania zbierky: učebňa č. 6

Ďakujeme.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Gelienová